Ga naar hoofdinhoud

Pesterijen op de werkvloer

Je bent verantwoordelijk voor een reisbureau en je hebt zopas een medewerker van Turkse afkomst aangeworven voor de administratieve dienst. De relaties met zijn rechtstreekse chef zijn gespannen. De chef beslist om de medewerker te ontslaan. Tijdens het exitinterview bevestigt de medewerker dat zijn chef zich racistisch gedroeg: ze maakte misplaatste opmerkingen met betrekking tot zijn afkomst en controleerde hem strenger dan de andere medewerkers. Hij heeft een formele aanvraag ingediend voor een psychosociale interventie wegens intimidatie.


Juridisch antwoord

Als verantwoordelijke van het bureau ben je aansprakelijk wanneer een personeelslid, in dit geval het onmiddellijke diensthoofd, intimiderend en racistisch gedrag vertoont ten overstaan van een andere medewerker. Het is aan jou om dit type van incident zo snel mogelijk op te lossen en om erover te waken dat je medewerkers in de toekomst geen racistische en/of intimiderende opmerkingen meer maken. 

Wet voor welzijn op het werk en tegen pesterijen

Wanneer bovendien blijkt dat deze medewerker werd ontslagen terwijl hij bij de psychosociale preventieadviseur een formele procedure wegens intimidatie was gestart, dan kan deze bij de arbeidsrechtbank een rechtsvordering instellen. Jij moet dan voor de rechter aantonen dat het ontslag is gegeven om een reden, die los staat van de formele aanvraag wegens intimidatie. Wanneer je daar niet in slaagt, zul je veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding aan je ex-werknemer.

Advies aan de manager

Als werkgever/ -geefster moet je aandacht hebben voor het welzijn van je personeel. Wanneer een medewerker aangeeft dat hij of zij zich ergens niet goed bij voelt, dan moet je de zaken in handen nemen. Het is erg belangrijk om op te treden tegenover een medewerker/-werkster die gezag uitoefent over een team en die zich op een willekeurige manier lijkt te gedragen. Het is aan te raden om werk te maken van een beter onthaal van medewerkers, open te staan voor verschillen tussen medewerkers en reglementen en procedures op te stellen die een gelijke behandeling van iedereen waarborgen.
Voor bedrijven zijn er verschillende begeleidingsmogelijkheden om een heus diversiteitsbeleid uit te werken, waarin alle HR-specialismen en de meest courante vormen van diversiteit omvat worden. Deze begeleiding houdt in dat er een visie wordt uitgewerkt, dat er een analyse wordt gemaakt en een actieplan wordt opgesteld. Tegelijkertijd wordt een opleidingsplan voor je personeel uitgewerkt waarmee diensthoofden en eventueel medewerkers aan de slag kunnen.

Actiris kan je helpen bij het opzetten van een diversiteitsbeleid in Brussel.

Fedweb biedt online informatie aan.

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be