Ga naar hoofdinhoud

Positieve actie?

In je organisatie werkt een belangrijk aantal werknemers van niet-Europese afstamming. Om onder je medewerkers tot een evenwicht inzake afstamming te komen, besluit je om gedurende een bepaalde tijd enkel medewerkers van Europese afstamming aan te werven. Mag je dat doen?


Juridisch antwoord

Als je op die manier te werk gaat, maak je een direct onderscheid op grond van (Europese) nationale afstamming. De wet beschermt de raciale criteria erg strikt, dus je moet de vereiste kunnen rechtvaardigen. Het moet wezenlijk zijn voor de functie, dus de job kan enkel door werknemers met een Europese afstamming verricht kan worden. Uiteraard is dit niet het geval.  Het selectiecriterium 'Europese afstamming' is dus discriminerend.

De maatregel zal ook niet gerechtvaardigd zijn als een vorm van positieve actie. Hieraan zijn immers strikte voorwaarden verbonden. Zo moet onder meer uit algemene statistieken blijken dat werknemers van Europese afstamming manifest ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt, in welbepaalde sectoren, enz. - wat niet het geval is. De overheid moet bovendien als doelstelling hebben aangegeven dat zij deze achterstandssituatie wilt wegwerken, wat evenmin het geval is.


Advies aan de manager

Als je een duidelijk onevenwicht constateert bij het personeelsbestand van je onderneming, kun je je rekruteringskanalen nader bekijken. Misschien filteren ze bepaalde categorieën van kandidaten: door de communicatiekanalen die gebruikt worden voor vacatures, door de toegangsregels voor stages, door de eventuele struikelblokken tijdens de rekruteringsgesprekken, enz.

De selectieprocedures en de andere human resources procedures kunnen onderzocht worden in het kader van een diversiteitsbeleid. Op basis van de verschillende onderzoekvaststellingen wordt dan een actieplan opgesteld om diversiteit beter te integreren in het management van de onderneming. Deze benadering werpt vruchten af voor alle werknemers van een onderneming, omdat het personeelsbeleid verbeterd wordt en dus ook het welzijn op de werkplek.

Actiris kan je helpen bij het opzetten van een diversiteitsbeleid in Brussel.

Fedweb biedt online informatie aan.


© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be