Ga naar hoofdinhoud

Enkel Europese kandidaten

Een privéonderneming zoekt Europese kandidaten. De werkgever/-geefster rechtvaardigt deze keuze omdat de kandidaat regelmatig opdrachten moet vervullen in de Verenigde Staten. Je wil de administratieve mallemolen vermijden, die gepaard gaat met het verkrijgen van visa voor niet-Europeanen.


Juridisch antwoord

De uitsluiting van kandidaten die geen EU-nationaliteit hebben, is een directe discriminatie op basis van nationaliteit. De onderneming streeft een legitiem doel na, maar de uitsluiting van niet EU-onderdanen is geen passend en noodzakelijk middel om dit doel te realiseren.

De vereiste om snel en zonder veel administratieve procedures heen en weer te kunnen reizen naar de VS, kan omwille van de aard van de functie een geoorloofde doelstelling zijn. De EU-nationaliteitsvoorwaarde is echter geen geschikt of passend middel om het aangegeven doel te realiseren. 

Bepaalde niet-Europese kandidaten zijn immers ook vrijgesteld van een visum voor de Verenigde Staten. Zij kunnen net zo vlot heen en weer reizen naar de VS. Als zij hier aan de slag zijn met een werkvergunning van lange duur, is er geen reden om hen de toegang tot de job te ontzeggen. 

Omgekeerd zijn er ook EU-onderdanen die niet in aanmerking komen voor een visum naar de VS of die diepgaande veiligheidscontroles moeten ondergaan. 

Het selectiecriterium zou dus niet de nationaliteit moeten zijn, maar wel de mogelijkheid om vlot naar de VS te reizen.

Passende en noodzakelijke rechtvaardiging


Advies aan de manager

Je moet voorzichtig zijn wanneer je bij rekrutering (en tijdens alle andere fasen van een arbeidsrelatie) een onderscheid maakt. Je mag nooit werknemers uitsluiten zonder een gewettigde rechtvaardiging.

Een advies: tracht de functie open te stellen zonder beperking op het vlak van nationaliteit, beschrijf de functie en de administratieve beperkingen die daarmee samenhangen zo precies mogelijk. De kandidaten kunnen dan met kennis van zaken solliciteren.

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be