Ga naar hoofdinhoud

Herinschakeling van een werknemer met een beperking

Je wilt het contract van een parkingbewaker beëindigen. Je bent van oordeel dat Bartel ten gevolge van een ongeval niet langer in staat is om taken uit te voeren die essentieel zijn voor zijn functie. Bartel verwijt je dat je geen aanpassingen van zijn arbeidsplaats of een andere functie hebt overwogen. Ben je verplicht om dat te doen?


Juridisch antwoord

Voor je Bartel kunt ontslaan, moet je inderdaad redelijke aanpassingen onderzoeken. Dit schema helpt je hierbij. 

De gevolgen van het ongeval hebben blijkbaar een langdurige impact op zijn werkvermorgen. We spreken dan van een handicap in plaats van ziekte. Redelijke aanpassingen zijn verplicht bij werknemers en werkneemsters met een handicap.

Advies aan de manager

  • Praat eerst met de werknemer zelf over zijn herinschakeling. 

  • De arbeidsgeneesheer kan bijkomend advies geven over de arbeidsgeschiktheid van de werknemer. 

  • De preventieadviseur kan concrete aanbevelingen doen op basis van het verslag van de arbeidsgeneesheer, wat de medewerker in staat moet stellen om in een aangepaste context (ander uurrooster, licht aangepaste taken,...) aan het werk te blijven.

  • Het is vaak zinvol om contact op te nemen met de gewestelijke fondsen of gespecialiseerde organisaties, omdat de preventieadviseurs niet altijd op de hoogte zijn van de technische aanpassingen die mogelijk zijn (en die niet altijd duur zijn). Rendementsverlies kan gecompenseerd worden met de VOP.

  • Soms moet men ook nadenken over hoe het werk anders georganiseerd kan worden. De redelijke aanpassing kan ook slaan op een vermindering van de arbeidsduur of op een andere baan, die beter is aangepast aan de handicap.


© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be