Ga naar hoofdinhoud

Afkomstig uit het juiste milieu?

Je zoekt een manager voor een internationale dienst in volle expansie. Tijdens het sollicitatiegesprek vraagt de rekruteerder naar het beroep van de ouders. Omdat de kandidaat antwoordt dat zijn ouders arbeiders zijn, meent de rekruteerder dat deze persoon niet de geschikte kandidaat is.Juridisch antwoord

De Collectieve Arbeidsovereenkomst nr 38 bepaalt dat je geen vragen mag stellen aan een sollicitant, die betrekking hebben op diens privéleven. Het beroep van de ouders is wel degelijk een persoonlijk gegeven. Ontdek meer over gegevens die vallen onder de persoonlijke levenssfeer

Wanneer je beslist om een kandidaat/kandidate niet aan te werven om wille van deze gegevens, discrimineer je op basis van de sociale afkomst van de kandidaat. Dit is één van de 19 persoonlijke kenmerken die wordt beschermd door de antidiscriminatiewet

Advies aan de manager

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be