Ga naar hoofdinhoud

Zoekresultaat

eDiv-brochure Wet

Je kunt de eDiv-brochure Wet downloaden en verspreiden. De pdf is toegankelijk voor screenreaders.

Wil je ze printen? Gebruik dan deze versie


Gerelateerde artikelen

eDiv-brochure Redelijke aanpassingen

Je kunt de toegankelijke eDiv-brochure Redelijke aanpassingen downloaden en verspreiden. Wil je ze printen? Gebruik dan deze versie.


Hier vind je de redenering in tekst. 

Hoe verloopt een aanvraag voor een redelijke aanpassing op het werk?
Het schema in de brochure legt uit wanneer iemand recht heeft op aanpassingen op het werk.

 • Je start bij nummer 1 : heeft de persoon een handicap? Als je twijfelt over wat een handicap is, kan de definitie in het groen je helpen.
  • Is het antwoord nee, dan mag je de aanpassing weigeren. Het kan niettemin interessant zijn om de vraag te bespreken. Je kunt er mogelijk uit leren en zo de werking van het bedrijf verbeteren.
  • Is het antwoord ja, ga dan naar stap 2.
    
 • In stap 2 vraag je naar de noden van de persoon. Je legt uit dat je die eerst samen gaat oplijsten en daarna gaat onderzoeken wat er effectief mogelijk is. De lijst leert je waar je rekening mee moet houden.
   
 • Je gaat verder naar stap 3.
  • In stap 3 schrijf je alle aanpassingen op, die zouden kunnen helpen. Je kijkt na of ze aan de kwaliteitseisen voldoen. Je wil er immers zeker van zijn dat het goede aanpassingen zijn voor de aanvrager. Je maakt een lijstje en je gaat naar stap 4.
    
 • In stap 4 ga je elke gevraagde aanpassing beoordelen op haar redelijkheid.
  • Je evalueert ze op de kost, op de invloed die ze heeft op het werk en op de collega's, op de frequentie van het gebruik en tenslotte of op het feit of er eventueel alternatieve oplossingen bestaan om aan de nood van de persoon tegemoet te komen.
  • Als een aanpassing niet redelijk is, dan mag je ze weigeren zonder gevolgen. Je evalueert dan de andere mogelijke aanpassingen.
  • Als een oplossing redelijk is, dan lijst je ze op. Je geeft je toestemming  en je legt ze best schriftelijk vast.
  • Je bespreekt ook samen hoe je het team gaat informeren. Het kan bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg, liefst als de aanvrager er ook bij is. Je legt uit dat het niet om een gunst, maar om een wettelijk recht gaat.
  • Tenslotte spreek je af wanneer je de aanpassing opnieuw evalueert. Het kan zijn dat de noden van de persoon veranderen en  dan nodigen we je uit om een nieuwe analyse van de situatie te maken. Zo ben je zeker dat je de beste oplossing voor iedereen vindt.

meer zien

Meest gelezen artikelen

eDiv-brochure Wet

Je kunt de eDiv-brochure Wet downloaden en verspreiden. De pdf is toegankelijk voor screenreaders.

Wil je ze printen? Gebruik dan deze versie


meer zien
© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be