Ga naar hoofdinhoud

Zoekresultaat

Haatmisdrijven

Haatmisdrijven of haatdelicten (hatecrimes) zijn strafbare feiten: 

  • slagen en verwondingen, 
  • geweld, 
  • geen bijstand verlenen aan een persoon in nood, 
  • verkrachting, moord, 
  • vernieling van roerende of onroerende goederen, 
  • laster en
  • grafschennis 
Ze zijn onder andere zijn ingegeven door de vijandigheid, haat, misprijzen ten opzichte van het slachtoffer omwille van zijn herkomst, zijn geloof, zijn seksuele geaardheid, zijn handicap of een ander door de wet beschermd criterium. Deze 'verwerpelijke reden' is een verzwarende omstandigheid en geeft aanleiding tot een zwaardere straf.

Uit studies blijkt dat de schade berokkend aan een slachtoffer van een misdrijf met een verwerpelijke reden een zware psychologische impact op hem of haar heeft. Het slachtoffer is immers niet louter slachtoffer omdat hij of zij zich op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bevond of omdat hij of zij in conflict kwam met de dader van het misdrijf: hij of zij is door de dader uitgekozen omwille van een eigenschap, die deel uitmaakt van zijn of haar identiteit. Het verwerpelijke misdrijf tast bijgevolg niet alleen de fysieke integriteit van het slachtoffer aan, maar vormt tevens een aanslag op de eigen identiteit en op die van de doelgroep met hetzelfde kenmerk

Extra informatie: zie het rapport 'Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims’ rights'.


Gerelateerde artikelen

Meest gelezen artikelen

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be