Ga naar hoofdinhoud

Zoekresultaat

Verboden gedragingen


eDiv legt 9 verboden gedragingen uit. Je kunt het ook in het 2de filmpje op deze pagina bekijken.
De gedragingen met een * kunnen in bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd worden. 

Dit zijn de verboden gedragingen:

    directe discriminatie


Directe discriminatie*

Een bedrijf of organisatie discrimineert direct als ze werknemers met een bepaald beschermd criterium onguster behandelt dan andere werknemers in een vergelijkbare situatie, zonder dit onderscheid wettelijk te rechtvaardigen. Op de werkvloer mogen directeurs en HR-managers in specifieke situaties een direct onderscheid tussen werknemers maken, als het wettelijk gerechtvaardigd is.

Hoe weet ik of het om directe of indirecte discriminatie gaat? Je stelt de vraag waarom iemand anders behandeld wordt. Als het antwoord één van de 19 criteria is, dan gaat het over directe discriminatie. Als er een indirect verband is, zoals bij blindengeleidehonden, dan gaat het over indirecte discriminatie.

indirecte discriminatie


Indirecte discriminatie*

Een onderneming discrimineert vaak onbewust werknemers op indirecte manier met ogenschijnlijk neutrale maatregel(en). Werknemers met een bepaald beschermd kenmerk ondervinden meer nadeel van de maatregel dan de andere werknemers. Bijvoorbeeld: "diensthoofden moeten voltijds werken" benadeelt vrouwen, die procentueel meer deeltijds werken én personen, die door medische redenen niet voltijds kunnen werken. Op de werkvloer mogen direceurs en HR-managers een indirect onderscheid tussen werknemers maken, als dit wettelijk gerechtvaardigd is. 

opdracht tot discriminatie


Opdracht tot discriminatie*

Als een diensthoofd opdracht geeft om een persoon, een groep, een gemeenschap f één van hun leden te discrimineren op grond vna één van de beschermde criteria, kan hij of zij beschuldigd worden van discriminatie. Zowel de opdrachtgeefster als de uitvoerder van de discriminatie kunnen in fout gesteld worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in selectiekantoren die bepaalde personen niet opnemen in hun selectie. 

opzettelijke discriminatie


Opzettelijke discriminatie

Bij opzettelijke discriminatie handelt de dader doelbewust. Het geldt voor de Genderwet én Antiracismewet, dus voor criteria zoals zwangerschap, geslachtsverandering, huidskleur, nationaliteit enzovoort. 

weigering redelijke aanpassing


Weigeren van een redelijke aanpassing*

Als een onderneming een redelijke aanpassing weigert aan een persoon met een handicap, kan het beschuldigd worden van discriminatie. Wanneer is een aanpassing redelijk? Consulteer de pagina over redelijke aanpassingen in de Gids naar meer inclusie of schrijf je in voor de gratis leermodule Handicap? Denk er aan!

discriminatie door een ambtenaar


Discriminatie door een ambtenaar

Een ambtenaar kan strenger gestraft worden voor discriminatie. Het geldt voor directe en indirecte discriminatie, opdracht geven tot discriminatie, weigeren van een redelijke aanpassing of pesterijen.

      pesterijen


Pesterijen*

Pesterijen tasten de waardigheid van de persoon aan en creëren een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving. Intimidatie en pesterijen op basis van de beschermde criteria zijn discriminerend. In principe volstaat een enkele gedraging (bv.: pesterijen tussen leerlingen op school), behalve op de werkvloer. Hier is de Welzijnswet van toepassing.

Volgens de wet worden pesterijen op het werk gekenmerkt door: 'Elk onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten of binnen de onderneming of instelling, dat zich inzonderheid kan uiten in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren, en eenzijdige geschriften en dat tot doel of gevolg heeft dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing i bij de uitvoering van het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.' Er zijn dus meerdere gedragingen nodig voor er sprake is van discriminerende pesterijen op het werk, behalve voor seksuele intimidatie. 

aanzetten tot haat, segregatie, geweld of discriminatie


Aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld

Werknemers of leidinggevenden begaan een misdaad als ze oproepen tot haat, geweld of discriminatie met het doel om verder te gaan dan "louter" te beschimpen. Er is pas sprake van aanzetten tot haat, geweld of discriminatie wanneer het gaat om publieke uitspraken met het doel om anderen an te zetten tot... Het kan bijvoorbeeld via affiches of pamfletten, uitspraken in aanwezigheid vn getuigen, via Facebook of via e-mail enzovoort. 

    haatmisdrijf


Haatmisdrijf

Een haatmisdrijf bestaat uit twee delen:

  • Er wordt een misdrijf gepleegd, zoalsbrandstichting, vernieling, slagen en verwondingen, belaging, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting...
  • Er is bovendien sprake van een haatmotief (juridisch spreken we over een verwerpelijk motief). Dat wil zeggen dat de dader het slachtoffer kiest net omdát die tot een bepaalde groep behoort met een of meerdere beschermde kenmerken. De dader handelt dus uit haat tegen, misprijzen van of vijandigheid ten opzichte van die persoon of groep. 
Een bedrijf of organisatie discrimineert direct als ze werknemers met een bepaald beschermd criterium ongunstiger behandelt dan andere werknemers in een vergelijkbare situatie, zonder dit onderscheid wettelijk te rechtvaardigen.  Op de werkvloer mogen directeurs en HR-managers in specifieke situaties een direct onderscheid tussen werknemers maken, als het wettelijk gerechtvaardigd is. Hoe weet ik of het om directe of indirecte discriminatie gaat? Je stelt de vraag waarom iemand anders behandeld wordt. Als het antwoord één van de 19 criteria is, dan gaat het over directe discriminatie. Als er een indirect verband is, zoals bij blindengeleidehonden, dan gaat het over indirecte discriminatie.
Een bedrijf of organisatie discrimineert vaak onbewust werknemers op indirecte manier met ogenschijnlijk neutrale maatregel. Werknemers met een bepaald beschermd kenmerk ondervinden meer nadeel van de maatregel dan de andere werknemers. Bijvoorbeeld: dienshoofden moeten voltijds werken benadeelt vrouwen, die procentueel meer deeltijds werken én personen, die door medische redenen niet voltijds kunnen werken. Op de werkvloer mogen directeurs en HR-managers een indirect onderscheid tussen werknemers maken, als dit wettelijk gerechtvaardigd is.
Als een diensthoofd opdracht geeft om een persoon, een groep, een gemeenschap of één van hun leden te discrimineren op grond van één van de beschermde criteria, kan hij of zij beschuldigd worden van discriminatie. Zowel de opdrachtgeefster als de uitvoerder van de discriminatie kunnen in fout gesteld worden, zoals bijvoorbeeld selectiekantoren, die bepaalde personen niet opnemen in hun selectie.
Bij opzettelijke discriminatie handelt de dader bewust. Het geldt voor de Genderwet en de Antiracismewet, dus voor criteria zoals zwangerschap, geslachtsverandering, huidskleur, nationaliteit enzovoort.
Als een bedrijf een redelijke aanpassing weigert aan een persoon met een handicap, kan het beschuldigd worden van discriminatie. Wanneer is een aanpassing redelijk? Consulteer de pagina over redelijke aanpassingen in de bibliotheek.
Een ambtenaar kan strenger gestraft worden voor discriminatie. Het geldt voor directe en indirecte discriminatie. Het geldt voor directe en indirecte discriminatie, opdracht geven tot discriminatie, weigeren van een redelijke aanpassing of pesterijen.
Pesterijen tasten de waardigheid van de persoon aan en creëren een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving. Intimidatie en pesterijen op basis van de beschermde criteria zijn discriminerend. In principe volstaat een enkele gedraging (bv.: pesterijen tussen leerlingen op school), behalve op de werkvloer. Hier is de Welzijnswet van toepassing. Volgens de wet worden pesterijen op het werk gekenmerkt door: 'Elk onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten of binnen de onderneming of instelling, dat zich inzonderheid kan uiten in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren, en eenzijdige geschriften en dat tot doel of gevolg heeft dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is bij de uitvoering van het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.' Er zijn dus meerdere gedragingen nodig voor er sprake is van discriminerende pesterijen op het werk, behalve voor seksuele intimidatie.
Aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld: Werknemers of leidinggevenden begaan een misdaad als ze oproepen tot haat, geweld of discriminatie met het doel om verder te gaan dan louter te beschimpen. Er is pas sprake van aanzetten tot haat, geweld of discriminatie wanneer het gaat om publieke uitspraken met het doel om anderen aan te zetten tot. Het kan bijvoorbeeld via affiches of pamfletten, uitspraken in aanwezigheid van getuigen, via Facebook of via e-mail.
Een haatmisdrijf bestaat uit twee delen: ten eerste wordt er een misdrijf gepleegd, zoals brandstichting, vernieling, slagen en verwondingen, belaging, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. Ten tweede is er sprake van een haatmisdrijf. Dat wil zeggen dat de dader het slachtoffer kiest net omdat die tot een bepaalde groep behoort met een of meerdere beschermde kenmerken. De dader handelt dus uit haat tegen, misprijzen van of vijandigheid ten opzichte van die persoon of groep.Gerelateerde artikelen

Meest gelezen artikelen

Samenvatting Module Wet (schema)

Je kunt de het schema van de module Wet downloaden en verspreiden. De pdf is toegankelijk voor screenreaders.
Wil je ze printen? Gebruik dan deze versie
Heb je graag tekst en uitleg bij het schema? Klik dan hier voor de online uitleg of een pdf-versie

 

meer zien
© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be