Ga naar hoofdinhoud

Redelijke aanpassingen


Iedereen wil deelnemen aan onze maatschappij. Er zijn veel drempels, waardoor talent verloren gaat. Zo zijn personen met een handicap vaker werkloos. Veel mensen zitten thuis door een arbeidsongeval of beroepsziekte, terwijl redelijke aanpassingen drempels kunnen compenseren

De meeste redelijke aanpassingen zijn niet duur. Ze zijn noodzakelijk en daarom wettelijk verplicht. Ze vormen het opstapje naar een inclusieve samenleving, waar universal design het uitgangspunt is. Zo kunnen personen met een handicap gelijkwaardig deelnemen. Het weigeren van redelijke aanpassingen voor personen met een handicap is dan ook discriminerend. Een redelijke aanpassing kan verschillende vormen aannemen en zowel materieel (software, ergonomische stoel, toegangshelling enz.) als immaterieel (anders organiseren van taken, aanpassing van de uurroosters, thuis werken, herinrichten van de werkruimte enz.) zijn.

"Universal design betekent dat je iets ontwerpt dat door iedereen gebruikt kan worden, zonder dat er een aanpassing nodig is afhankelijk van je handicap, geslacht, leeftijd of situatie."

🚩  Bij redelijke aanpassingen gaat het niet om een voordeel voor de persoon met een handicap ten opzichte van de andere werknemers, maar om een aanpassing die hem of haar toelaat om op een evenwaardige manier aan het beroepsleven deel te nemen. De aanpassing is erop gericht de persoon zo zelfstandig mogelijk te laten werken, zonder steeds afhankelijk te zijn van hulp of ondersteuning van anderen. Door iedereen volledig gelijk te behandelen kunnen sommigen in de praktijk een onnodig nadeel ondervinden van hun handicap.

Wil je weten of een aanpassing redelijk is?

👉🏽 Schrijf je dan snel in en volg de gratis online leermodule "Handicap?! Denk eraan!". De leermodule is toegankelijk voor personen met een motorische of auditieve beperking. Je hebt enkel een emailadres en een internetconnectie nodig.

👉🏽 Raadpleeg de brochure "Aan het werk met een handicap" van Unia.

👉🏽 Volg de 5 stappen uit het schema "Redelijke aanpassingen".

Meer weten ?

Gerelateerde artikelen

Overlegde aanpassingen


🚩 Overlegde
aanpassingen verschillen van redelijke aanpassingen: 

  • Redelijke aanpassingen zijn uitsluitend bedoeld voor personen met een handicap. Ze compenseren de drempels van een onaangepaste omgeving, zodat personen met een handicap toch op gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. 
  • Bij overlegde aanpassingen gaat het eerder om een oplossing die gevonden werd voor een situatie na onderling overleg.


Kan de notie redelijke aanpassing worden doorgetrokken naar religie of cultuur en moeten we het dan hebben over "overlegde aanpassingen", "harmonisatiepraktijken", ...?

Deze vraag staat vandaag in heel wat maatschappelijke discussies centraal. Het is ook uitgebreid bestudeerd in het (franstalig) rapport Taylord-Bouchard. Er komen heel wat vragen voor dergelijke aanpassingen van werknemers en werkneemsters uit tal van sectoren, net als van studenten in het kader van de organisatie van hun lessen.

Vragen om overlegde aanpassingen kunnen heel wat vormen aannemen

  • weigeren om bepaalde taken uit te voeren in het kader van een arbeidsovereenkomst;
  • specifieke vragen over arbeidsvoorwaarden (bv.: vakantie, uurroosters, eten in de kantine enz.);
  • weigeren om zich te schikken naar de bedrijfscultuur of naar culturele gebruiken van collega's.
    (Let op: het argument 'klanten' mag niet ingeroepen worden, zie Discriminatie op vraag van klanten).

💡 Unia heeft onderzoek verricht om 'overlegde aanpassingen' in België in kaart te brengen (dd. 2010). Vele bevindingen uit dit onderzoek verwerkten we in de situaties die je kan raadplegen in de databank "inspirerende voorbeelden' . De rode draad bestaat erin om alle vragen - uitgezonderd vragen over handicap - te noteren en volgens dezelfde procedure te behandelen. Zo worden zaken bespreekbaar en ook transparant behandeld. We raden vaak aan om tot een onderhandelde oplossing te komen, omdat de weg naar de oplossing minstens even belangrijk is als de oplossing zelf.


meer zien

Meest gelezen artikelen

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be